ارتوپدی فنی چیست؟

Drag to rearrange sections.
Rich Text Content

ارتوپدی فنی شاخه ای از توانبخشی که ترکیبی از مهندسی و پزشکی است در واقع متخصصینی که با ساخت ارتز ها و پروتز ها سعی در افزایش استقلال فرد دارند . همچنین این رشته در جامعه با نام ارتز و  پرتز هم شناخته می شود . ارتز ها و پروتز ها به سب گستردگی تنوع ساختار ، نیازمند دانشی وسیع هستند که هر متخصص نمی تواند به راحتی در تمامی زمینه ها فعالیت کند و به دانش و تجربه فراوان نیاز دارد .

متخصصین ارتوپدی فنی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند  : ارتزیست ها و پروتزیست ها

 

ارتزیست

متخصصینی که در ساخت انواع ارتز ها فعالیت دارند به نام ارتزیست شناخته می شوند.

 

پروتزیست

متخصصینی که بیشتر در زمینه ساخت پروتز ( اندام مصنوعی ) فعالیت دارند پروتزیست هستند .

 

تاریخچه ارتوپدی فنی

تاریخچه ساخت اندام مصنوعی به قبل از میلاد مسیح و جایگزینی اندام قطع شده سربازان مصری و ایرانی بر میگردد. با این حال شکل نوین ارتوپدی فنی توسط پزشک و جراح فرانسوی آمبر واز پاره در قرن 16 میلادی پایه گذاری شد. نخستین تلاش های ارتوپدی فنی در ایران به سال 1330 بر می گردد. 

 

پروتز ها  (اندام مصنوعی)  

 

پروتز ها ( اندام های مصنوعی ) وسایلی هستند که جایگزین اندام از دست رفته می شوند و عملکرد آن  اندام را برعهده گرفته یا سعی در پوشاندن نقص ظاهری دارند . بنابر این پروتز ها به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. پروتز های زیبایی

 پروتز هایی که در ظاهر فرد نقش دارند مانند  پروتز های  بینی ، گوش ، چشم و انگشتان 

پروتز های اندام ( دست و پا) 2.

پروتز هایی که وظیفه اندام از دست رفته را بر عهده می گیرند این پروتز ها جایگزین دست و پا می گردند.

 

ارتز ها

ارتز ها وسایلی که بر روی اندام قرار می گیرند و سبب افزایش کارایی اندام یا جلوگیری از آسیب با کاهش فشار  وارد بر اندام  میگردد. مثال شناخته شده ی ارتز ها، مچ بند ها ، زانوبند ها و آتل ها یی هستند که بر روی اندام قرار میگیرد.

 

وظایف متخصص ارتوپدی فنی

 

ارزیابی مراجع

متخصص با در نظر گرفتن شرایط مراجع و نقص های موجود با استفاده از ابزار های خاص برای انتخاب بهترین گزینه در نظر می گیرند.  

 

ساخت ارتز یا پروتز مورد نظر

در این مرحله ارتز یا پروتز را با استفاده از مناسب ترین با توجه با کارکرد لازم ساخته می شود.

 

جایگذاری وسیله و رفع نقص احتمالی 

پس از ساخت و قرار گیری ارتز و پروتز  و قرار گیری بر روی اندام  نقایص احتمالی بر طرف می شود

rich_text    
Drag to rearrange sections.
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments